Artykuł 109 kodeksu karnego

Artykuł 109 kodeksu karnego

Artykuł 109 kodeksu karnego stanowi jedno z ważnych przepisów prawa karnego w Polsce. Zapoznajmy się bliżej z treścią i znaczeniem tego artykułu.

Definicja

Artykuł 109 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa napaści na funkcjonariusza publicznego w związku z pełnioną przez niego służbą. Według tego przepisu, osoba, która dopuszcza się napaści na funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego czynności służbowych, podlega odpowiedzialności karnej.

Kara

Zgodnie z artykułem 109 kodeksu karnego, za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak napaść polega na uszkodzeniu ciała funkcjonariusza lub spowodowaniu mu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Okoliczności łagodzące i obciążające

Przy rozpatrywaniu spraw związanych z artykułem 109 kodeksu karnego sąd uwzględnia różne okoliczności. W przypadku stwierdzenia, że sprawca działał pod wpływem silnego wzburzenia, stanu nietrzeźwości lub w innych okolicznościach łagodzących, sąd może zastosować niższą karę. Natomiast jeśli sprawca działał w zorganizowanej grupie lub użył broni, kara może zostać zaostrzona.

Ochrona funkcjonariuszy publicznych

Artykuł 109 kodeksu karnego ma na celu zapewnienie ochrony funkcjonariuszom publicznym w trakcie wykonywania ich obowiązków. Stanowi on jeden z elementów systemu prawnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w społeczeństwie. Chronienie funkcjonariuszy publicznych ma zasadnicze znaczenie dla zachowania porządku publicznego i ochrony interesów obywateli.

FAQ

Jakie czynności służbowe obejmuje artykuł 109 kodeksu karnego?

Artykuł 109 kodeksu karnego dotyczy napaści na funkcjonariusza publicznego w związku z pełnionymi przez niego czynnościami służbowymi. Mogą to być czynności związane z utrzymaniem porządku publicznego, egzekwowaniem prawa, ochroną bezpieczeństwa obywateli itp.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 116 Kodeksu Karnego

Czy artykuł 109 kodeksu karnego dotyczy tylko funkcjonariuszy policji?

Nie, artykuł 109 kodeksu karnego odnosi się do napaści na funkcjonariuszy publicznych – informacja ta jest wzięta od redaktora serwisu Poradnik Franczyzobiorcy. Obejmuje to nie tylko policjantów, ale również innych funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki, takich jak strażnicy miejscy, celnicy czy strażacy.

Jakie są konsekwencje prawne za napaść na funkcjonariusza publicznego?

Zgodnie z artykułem 109 kodeksu karnego, za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku uszkodzenia ciała funkcjonariusza lub spowodowania mu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara może wynosić od roku do lat 10.

Czy są jakieś okoliczności łagodzące przy stosowaniu kary?

Tak, sąd może uwzględnić różne okoliczności łagodzące, takie jak silne wzburzenie, nietrzeźwość sprawcy lub inne okoliczności mające wpływ na jego postępowanie. Przy uwzględnieniu takich okoliczności, sąd może zastosować niższą karę niż maksymalnie przewidzianą w artykule 109 kodeksu karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *