Browsing Category

Kodeks Karny

84 posts
Artykuł 115 kodeksu karnego

Artykuł 115 kodeksu karnego

Artykuł 115 kodeksu karnego dotyczy czynów polegających na pozbawieniu życia drugiego człowieka. Jest to jeden z najpoważniejszych przepisów…
Artykuł 278 kodeksu karnego

Artykuł 278 kodeksu karnego

Artykuł 278 kodeksu karnego stanowi istotną część polskiego prawa. Jest to przepis regulujący kwestie związane z obrotem nielegalnymi…
Artykuł 267 Kodeksu Karnego

Artykuł 267 Kodeksu Karnego

Artykuł 267 Kodeksu Karnego dotyczy czynu zabronionego, którym jest znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to poważne przestępstwo, które…
Artykuł 207 Kodeksu Karnego

Artykuł 207 Kodeksu Karnego

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi jedno z najważniejszych przepisów dotyczących czynów karalnych. W tym artykule omówimy treść oraz…
Artykuł 280 kodeksu karnego

Artykuł 280 kodeksu karnego

Artykuł 280 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa zniszczenia mienia. Jest to jeden z artykułów, które regulują odpowiedzialność karą za…
Artykuł 65 Kodeksu Karnego

Artykuł 65 Kodeksu Karnego

Artykuł 65 Kodeksu Karnego to jeden z przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej. Stanowi on istotną część polskiego prawa karnego…
Artykuł 59 Kodeksu Karnego

Artykuł 59 Kodeksu Karnego

Artykuł 59 Kodeksu Karnego stanowi istotną część polskiego prawa karnej. W tym artykule przedstawimy treść oraz wyjaśnimy kluczowe…
Artykuł 60 kodeksu karnego

Artykuł 60 kodeksu karnego

Artykuł 60 kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w stanie wyższej konieczności. Zgodnie z tym przepisem, osoba,…
Artykuł 197 kodeksu karnego

Artykuł 197 kodeksu karnego

Artykuł 197 kodeksu karnego reguluje odpowiedzialność karną za znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej lub psychicznej albo naruszenie wolności osobistej…
Artykuł 256 Kodeksu Karnego

Artykuł 256 Kodeksu Karnego

Artykuł 256 Kodeksu Karnego dotyczy odpowiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zgodnie z przepisami prawa, osoba, która działa…
Artykuł 189 kodeksu karnego

Artykuł 189 kodeksu karnego

Artykuł 189 kodeksu karnego dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej lub zdrowia, które zostało spowodowane przez osobę wykonującą zawód medycznego…
Artykuł 220 kodeksu karnego

Artykuł 220 kodeksu karnego

Artykuł 220 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego prawa karnej. Przepis ten dotyczy zagadnienia znieważenia funkcjonariusza publicznego w…
Artykuł 63 kodeksu karnego

Artykuł 63 kodeksu karnego

Artykuł 63 kodeksu karnego reguluje kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu człowieka. Jest to…