Browsing Category

Kodeks Karny

84 posts
Artykuł 190 Kodeksu Karnego

Artykuł 190 Kodeksu Karnego

Artykuł 190 Kodeksu Karnego stanowi ważne przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności karnej za fałszerstwo pieniędzy. Jest to kwestia o…
Artykuł 231 Kodeksu Karnego

Artykuł 231 Kodeksu Karnego

Artykuł 231 Kodeksu Karnego dotyczy oszustwa podatkowego. Jest to przestępstwo polegające na wprowadzeniu w błąd organu podatkowego w…
Artykuł 192 Kodeksu Karnego

Artykuł 192 Kodeksu Karnego

Artykuł 192 Kodeksu Karnego stanowi ważną część polskiego prawa, dotyczącą naruszenia nietykalności cielesnej. Przepis ten ma na celu…
Artykuł 155 kodeksu karnego

Artykuł 155 kodeksu karnego

Artykuł 155 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego prawa karnego. W tym artykule omówimy szczegóły związane z artykułem…
Artykuł 116 Kodeksu Karnego

Artykuł 116 Kodeksu Karnego

Artykuł 116 Kodeksu Karnego stanowi istotną część polskiego prawa karnego. Dotyczy on naruszenia nietykalności cielesnej, które może mieć…
Artykuł 226 kodeksu karnego

Artykuł 226 kodeksu karnego

Artykuł 226 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego prawa karnej. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo treść tego przepisu…
Artykuł 10 kodeksu karnego

Artykuł 10 kodeksu karnego

Artykuł 10 kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności karnej osób prawnych. Zgodnie z przepisami, osoby prawne mogą ponosić odpowiedzialność karę…
Artykuł 212 kodeksu karnego

Artykuł 212 kodeksu karnego

Artykuł 212 kodeksu karnego odnosi się do przestępstw przeciwko mieniu. Zawiera on przepisy dotyczące kradzieży, rozboju, wymuszenia, oszustwa…
Artykuł 211 kodeksu karnego

Artykuł 211 kodeksu karnego

Artykuł 211 kodeksu karnego to ważna część polskiego prawa, która reguluje odpowiedzialność za spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu…
Artykuł 52 Kodeksu Karnego

Artykuł 52 Kodeksu Karnego

Artykuł 52 Kodeksu Karnego stanowi istotną część polskiego prawa karnego. W tym artykule omówimy szczegółowo postanowienia artykułu 52…
Artykuł 183 Kodeksu Karnego

Artykuł 183 Kodeksu Karnego

Artykuł 183 Kodeksu Karnego dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej. Jest to jeden z przepisów polskiego prawa karnego, który reguluje…
Artykuł 162 kodeksu karnego

Artykuł 162 kodeksu karnego

Artykuł 162 kodeksu karnego dotyczy przestępstw przeciwko obyczajności. Jest to ważny artykuł prawa, który reguluje różne zachowania w…
Artykuł 296 kodeksu karnego

Artykuł 296 kodeksu karnego

Artykuł 296 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa znieważenia osób pełniących funkcje publiczne. Jest to ważny przepis prawa karnego, który…
Artykuł 202 kodeksu karnego

Artykuł 202 kodeksu karnego

Artykuł 202 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego prawa, dotyczącą odpowiedzialności karnej za niektóre czyny przeciwko mieniu. W…
Artykuł 233 Kodeksu Karnego

Artykuł 233 Kodeksu Karnego

Artykuł 233 Kodeksu Karnego dotyczy naruszenia tajemnicy korespondencji. Jest to jedno z przestępstw związanych z ochroną prywatności i…
Artykuł 224 kodeksu karnego

Artykuł 224 kodeksu karnego

Artykuł 224 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa polegającego na uszkodzeniu mienia. W ramach tego artykułu, osoba, która bezprawnie niszczy…
Artykuł 158 Kodeksu Karnego

Artykuł 158 Kodeksu Karnego

Artykuł 158 Kodeksu Karnego dotyczy przestępstwa polegającego na znieważeniu albo publicznym propagowaniu treści naruszających godność albo obrażających cześć…