Browsing Category

Kodeks Karny

84 posts
Artykuł 276 kodeksu karnego

Artykuł 276 kodeksu karnego

Artykuł 276 kodeksu karnego dotyczy odpowiedzialności za znieważenie. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo zapisy tego artykułu, jego zastosowanie…
Artykuł 200 kodeksu karnego

Artykuł 200 kodeksu karnego

Artykuł 200 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego systemu prawnego. Omawia on kwestie związane z naruszeniem nietykalności cielesnej…
Artykuł 64 kodeksu karnego

Artykuł 64 kodeksu karnego

Artykuł 64 kodeksu karnego stanowi istotną część polskiego prawa karnego. Zawiera on przepisy dotyczące umorzenia postępowania karnego w…
Artykuł 201 Kodeksu Karnego

Artykuł 201 Kodeksu Karnego

Artykuł 201 Kodeksu Karnego dotyczy przestępstwa znieważenia. W naszym artykule omówimy szczegółowo treść tego artykułu, jego znaczenie oraz…
Artykuł 159 Kodeksu Karnego

Artykuł 159 Kodeksu Karnego

Artykuł 159 Kodeksu Karnego stanowi ważną część polskiego systemu prawa karnej. Przepis ten dotyczy przestępstwa znieważenia prezydenta Rzeczypospolitej…
Artykuł 297 kodeksu karnego

Artykuł 297 kodeksu karnego

Artykuł 297 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego systemu prawa karnego. Określa on przestępstwa przeciwko mieniu, które są…
Artykuł 57 Kodeksu Karnego

Artykuł 57 Kodeksu Karnego

Artykuł 57 Kodeksu Karnego dotyczy odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnionymi obowiązkami…
Artykuł 209 kodeksu karnego

Artykuł 209 kodeksu karnego

Artykuł 209 kodeksu karnego stanowi ważną część polskiego prawa, dotyczącą przestępstw przeciwko mieniu. W tym artykule omówimy treść,…
Artykuł 160 Kodeksu Karnego

Artykuł 160 Kodeksu Karnego

Artykuł 160 Kodeksu Karnego to jeden z przepisów polskiego prawa karnego dotyczący znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza…
Artykuł 305 kodeksu karnego

Artykuł 305 kodeksu karnego

Artykuł 305 kodeksu karnego stanowi ważne przepisy dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej w przypadku ataku na funkcjonariusza publicznego wykonującego…
Artykuł 193 Kodeksu Karnego

Artykuł 193 Kodeksu Karnego

Artykuł 193 Kodeksu Karnego dotyczy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej. Jest to jedna z kluczowych norm prawnych obowiązujących w…