Artykuł 178a Kodeksu Karnego

Artykuł 178a Kodeksu Karnego

Artykuł 178a Kodeksu Karnego jest jednym z ważnych przepisów prawa karnego w Polsce. Wprowadzony do Kodeksu Karnego w 2015 roku, ten artykuł dotyczy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, związanych z wprowadzeniem do obrotu substancji psychoaktywnych.

Pojęcie substancji psychoaktywnych

Przed omówieniem szczegółów artykułu 178a Kodeksu Karnego, warto najpierw zdefiniować, czym są substancje psychoaktywne. Są to substancje chemiczne lub naturalne pochodzenia, które wpływają na działanie układu nerwowego człowieka, zmieniając percepcję, nastrój, świadomość lub zachowanie.

Przestępstwa związane z wprowadzaniem substancji psychoaktywnych do obrotu

Artykuł 178a Kodeksu Karnego dotyczy przede wszystkim przestępstw związanych z wprowadzaniem substancji psychoaktywnych do obrotu. Według tego przepisu, kto wbrew przepisom prawa wprowadza do obrotu substancje psychoaktywne lub posługuje się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności.

Sankcje karne

Zgodnie z treścią artykułu 178a Kodeksu Karnego, za przestępstwo wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych lub posługiwania się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn ten jest popełniony w stosunku do znacznej ilości takich substancji, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Odpowiedzialność karana

Artykuł 178a Kodeksu Karnego przewiduje odpowiedzialność karana zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Oznacza to, że nie tylko osoby indywidualne, ale także przedsiębiorstwa mogą ponieść odpowiedzialność karną za wprowadzanie substancji psychoaktywnych do obrotu – Informacje zostały wyszukane przez zespół portalu Centrum technologiczne.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 197 kodeksu karnego

Ściganie przestępstwa

W przypadku przestępstw związanych z artykułem 178a Kodeksu Karnego, ściganie może być wszczęte na wniosek pokrzywdzonego lub z urzędu. Organem odpowiedzialnym za ściganie takich przestępstw jest prokurator.

Wpływ artykułu 178a Kodeksu Karnego na społeczeństwo

Przepisy Kodeksu Karnego, w tym artykuł 178a, mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz zapewnienie porządku publicznego. Wprowadzenie surowych sankcji karanych za wprowadzanie substancji psychoaktywnych do obrotu ma na celu odstraszanie potencjalnych sprawców i zmniejszanie ryzyka związanego z ich dostępnością na rynku.

Walka z handlem narkotykami

Artykuł 178a Kodeksu Karnego wpisuje się w szeroko zakrojoną walkę z handlem narkotykami. Poprzez kryminalizację wprowadzania substancji psychoaktywnych do obrotu, polskie prawo karnego stawia stanowczy opór wobec przestępczości narkotykowej.

FAQs dotyczące artykułu 178a Kodeksu Karnego

Jakie substancje psychoaktywne są objęte przepisami artykułu 178a?

Artykuł 178a Kodeksu Karnego dotyczy wszystkich substancji psychoaktywnych, których wprowadzenie do obrotu jest nielegalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy wprowadzenie do obrotu substancji psychoaktywnych zawsze wiąże się z karą pozbawienia wolności?

Tak, zgodnie z treścią artykułu 178a Kodeksu Karnego, wprowadzenie substancji psychoaktywnych do obrotu wiąże się z karą pozbawienia wolności.

Czy artykuł 178a Kodeksu Karnego ma zastosowanie tylko do osób fizycznych?

Nie, artykuł 178a Kodeksu Karnego dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa również mogą ponieść odpowiedzialność karą za wprowadzenie substancji psychoaktywnych do obrotu.

Czy przestępstwa związane z artykułem 178a są ścigane z urzędu?

Tak, przestępstwa związane z artykułem 178a Kodeksu Karnego mogą być ścigane z urzędu przez prokuratora. Jednak również pokrzywdzony może wnioskować o wszczęcie postępowania karne wobec sprawcy.

Jakie są cele artykułu 178a Kodeksu Karnego?

Celem artykułu 178a Kodeksu Karnego jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz zapewnienie porządku publicznego poprzez surowe kary dla osób wprowadzających substancje psychoaktywne do obrotu.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 55 Kodeksu Karnego - Przestępstwo i odpowiedzialność karana
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *