Przedłużanie umów na czas określony: dokąd sięgają granice prawa?

Zawarcie umowy na czas określony to często najlepsze rozwiązanie dla osób poszukujących zatrudnienia. Ale czy wiesz, że pracownik może zostać zatrudniony na 5 lub 10 lat na takiej umowie? Przedstawiamy nowe regulacje prawne dotyczące przedłużania takich umów i odpowiadamy na pytanie, dokąd sięgają granice prawa.

Czy można nadal podpisać umowę o pracę na okres dłuższy niż 2 lata?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje bowiem przepis, który zakazuje zawierania umów na czas określony dłuższych niż 2 lata. Oznacza to, że umowa na okres dłuższy niż 2 lata nie zostanie zarejestrowana przez urząd pracy. Istnieje jednak kilka wyjątków, które umożliwiają zawieranie umów na dłuższy okres .

Warto wiedzieć, że istnieje kilka sytuacji, w których nadal możliwe jest zawieranie umów o pracę na okres dłuższy niż 2 lata. Należą do nich m.in.:

  • Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika na okres dłuższy niż 2 lata w celu wykonywania czynności, na które wymagana jest specjalna wiedza, umowa może zostać zawarta na okres do 5 lat.
  • Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w celu wykonywania czynności wymagających szczególnych umiejętności, umowa może zostać zawarta na okres do 10 lat.
  • Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika w celu wykonywania czynności wymagających szczególnych umiejętności, które wymagają długotrwałego i kosztownego szkolenia lub wysokich nakładów finansowych, umowa może zostać zawarta na okres do 5 lat.
  • Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika w celu wykonywania czynności wymagających szczególnych umiejętności, które wymagają długotrwałego i kosztownego szkolenia lub wysokich nakładów finansowych, umowa może zostać zawarta na okres do 10 lat.

Ponadto, pracodawcy mogą zawierać umowy na czas określony dłuższe niż 2 lata w przypadku zastąpienia pracownika, który uzyskał urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji, umowa może zostać zawarta na okres do 3 lat.

Zobacz podobne artykuły:  Workation - znajdź złoty środek między pracą a odpoczynkiem!

Warto wiedzieć, że w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 2 lata, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny, która zwykle trwa 3 miesiące. Po zakończeniu okresu próbnego, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony na okres do 2 lat. Należy jednak pamiętać, że umowa na czas określony nie może zostać przedłużona po jej wygaśnięciu.

Podsumowując, można nadal podpisać umowę o pracę na okres dłuższy niż 2 lata , jeśli istnieją określone warunki i wyjątki. Pracodawca powinien jednak pamiętać, że wpisywanie umów na okres dłuższy niż 2 lata do rejestru umów zawartych z pracownikami jest nadal zabronione.

Czy pracodawca może umówić się z pracownikiem na 5 lub 10 lat?

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony nawet na 5 lub 10 lat. Jest to legalne, ale tylko pod pewnymi warunkami – umowę taką można zawrzeć tylko, jeśli jest to konieczne ze względu na okoliczności szczególne, jak np. wykonywanie prac sezonowych, wykonywanie prac wymagających wysokich kompetencji lub szczególnych umiejętności, a także w przypadku, gdy dane stanowisko wymaga długoterminowego zaangażowania.

Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu trwania umowy zawartej na czas określony, co oznacza, że pracodawca może zawrzeć umowę na okres do 5 lub 10 lat, jeśli warunki są spełnione. Należy jednak pamiętać, że umowa taka musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać wszystkie warunki, w tym wysokość wynagrodzenia, okres, w którym pracownik ma być zatrudniony i inne warunki.

Jednakże, nawet jeśli warunki są spełnione, pracodawca musi pamiętać, że zatrudnianie pracownika na okres dłuższy niż 2 lata na umowę o pracę na czas określony jest niezgodne z prawem. Pracodawca może zawrzeć umowę na okres do 5 lub 10 lat, jeśli istnieją szczególne okoliczności, ale w takim przypadku pracodawca musi wykazać, że jest to konieczne. W przeciwnym razie pracodawca może zostać ukarany.

Zobacz podobne artykuły:  Umowa na Zastępstwo - 6 Wskazówek, które Odmienią Twoje Życie!

Ponadto, pracodawca musi pamiętać, że umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta tylko na czas wykonania określonego zadania lub wykonania określonych prac i nie może być zawierana w celu obejścia prawa pracy. Tak więc, jeśli pracodawca będzie chciał zawrzeć umowę na dłuższy okres, musi wykazać, że jest to konieczne i wykazujące szczególne okoliczności.

Podsumowując, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony nawet na 5 lub 10 lat, pod warunkiem, że istnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie umowy na krótszy okres. Pracodawca musi jednak pamiętać, że umowa taka musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać wszystkie warunki, w tym wysokość wynagrodzenia, okres, w którym pracownik ma być zatrudniony i inne warunki.

Czy tak długie umowy są zgodne z prawem?

Od 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która zezwala na zawarcie umowy na czas określony na okres do 10 lat. Pracodawca może więc teraz zawrzeć umowę na czas określony trwającą nawet przez 10 lat, co wcześniej było nielegalne. Praktyka ta jest jednak wciąż kontrowersyjna i wzbudza wiele wątpliwości, dlatego też warto zastanowić się, czy tak długie umowy są zgodne z prawem.

Odpowiedź jest twierdząca – tak długie umowy są zgodne z prawem. Nowa ustawa zezwala na zawarcie umowy na czas określony nawet na 10 lat, jednak wymaga wcześniejszego uzasadnienia takiego stanu rzeczy. Pracodawca musi wykazać, że istnieją wyraźne przesłanki, które uzasadniają potrzebę zawarcia umowy na dłuższy okres. Należy mieć na uwadze, że jeśli tego nie zrobi, umowa może zostać uznana za nieważną.

W skład wyraźnych przesłanek wchodzą m.in. charakter pracy, potrzeby zatrudnienia czy sytuacja ekonomiczna firmy. Jeśli uzna się, że są one dostatecznie uzasadnione i spełnione, to możliwe jest zawarcie umowy na okres do 10 lat. W takim przypadku umowa będzie zgodna z prawem i będzie miała pełną moc prawną.

Zobacz podobne artykuły:  Sprawdź, jak dużo możesz zarobić dzięki podróżom służbowym!

Jednak należy pamiętać, że ustawa nadal nie zezwala na zawieranie umów na czas nieokreślony po ukończeniu 10 lat pracy. Pracownikowi, który pracuje w tej samej firmie od 10 lat lub dłużej, nadal należy wystawić umowę na czas określony, jeśli pracodawca chce go zatrudnić dalej.

Podsumowując, tak długie umowy na czas określony są zgodne z prawem, jeśli pracodawca wykazał wyraźne przesłanki uzasadniające potrzebę zawarcia umowy na dłuższy okres. Jednak nadal nie można zawrzeć umowy na czas nieokreślony po ukończeniu 10 lat pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *